საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყოველკვარტალური ანგარიშები

  • 2015 წლის იანვარი-მარტი
  • 2015 წლის აპრილი-ივნისი
  • 2015 წლის ივლისი-სექტემბერი
  • 2015 წლის ოქრომბერი-დეკემბერი
  • 2016 წლის აპრილი-ივნისი

პრეამბულა

საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ

კონფლიქტის ისტორია

ჟენევის მოლაპარაკებები

ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია

სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ - ჩართულობა თანამშრომლობის გზით

დევნილი მოსახლეობა

საოკუპაციო ხაზთან არსებული მდგომარეობა

საერთაშორისო ჩართულობა


საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყოველკვარტალური ანგარიშები